Η ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ!

Σημαντικό άρθρο-ανάλυση του Ιωάννη Σακκά, πρώην Εισαγγελέα.

Η νέα σύγχρονη μέθοδος εξόντωσης-γενοκτονίας πληθυσμού είναι τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις.

Δημιούργησαν συστημικό κίνδυνο κατάρρευσης του κοινωνικο- ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα και του συνταγματικού δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης.

Στο Στρασβούργο, στις 12/9/2012, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όργανο που λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με στοιχεία μόνο από 7/2010 έως 6/2011, διαπιστώνει ότι:                                                                                                                                                                                α) το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης βρίσκεται υπό κατάρρευση εξαιτίας των μέτρων λιτότητας, της διογκούμενης ανεργίας (διαπίστωση και της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας – ΔΟΕ) και των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, έχοντας απώλεια εσόδων κάθε έτος περί τα 5 δισ. Ευρώ, και                                                                                             β) οι συντάξεις και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οδηγούνται προς εξαφάνιση. Ζητήθηκαν δε από την Ελληνική Κυβέρνηση νέα στοιχεία για το Ασφαλιστικό Σύστημα για την περίοδο 7/2011 έως 8/2012 και τι μέτρα έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση για την αποτροπή παταγώδους κατάρρευσης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος και την προστασία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

troikaΗ παγκόσμια αυτή διαπίστωση από όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύπτει τη δομημένη-οργανωμένη-στοχευμένη κατάρρευση του κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως διεθνές κρατικής οντότητας «πειραματόζωο», με συνέπειες εξόντωσης μέρους ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Α) Η παραπάνω διαπίστωση έγινε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης με στοιχεία από τον Ιούλιο του 2010, ήτοι μετά την εφαρμογή του 1ου Μνημονίου στην Ελλάδα, το νόμο 3845/6-5-2010 ΦΕΚ Α΄ 65, (που φέρει το παραπλανητικό τίτλο: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και μέχρι τον Ιούνιο του 2011.

Β) Η συνέχιση της χρήσης των Μνημονίων μετέπειτα από τον Ιούλιο του 2011 και ειδικά του 2ου Μνημονίου στην Ελλάδα στις 14-2-2012 με το νόμο 4046/14-2-2012 ΦΕΚ Α΄ 28, σε βάρος του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης αποκαλύπτει μέχρι σήμερα τους συνεχιστές καταστροφείς του, ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ, έλληνες Πρωθυπουργούς, Υπουργούς, Βουλευτές, Τράπεζα της Ελλάδος, Διοικητές και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Ασφαλιστικών Ταμείων σε συντονισμένη δράση τους με οικονομολόγους του διεφθαρμένου-διαπλεκόμενου δικομματισμού και με την οικονομολογίστικη νοοτροπία της Τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ) υπό την καθοδήγηση της Γερμανικής ισοπεδοτικής αλαζονείας και υπεροψίας της καγκελλαρίου Μέρκελ και της αντίστοιχης Γαλλικής της Λαγκάρντ του ΔΝΤ.

Η οικονομολογίστικη αντίληψη της υπερπροστασίας του νομίσματος του Ευρώ (δημιούργημα του γαλλογερμανικού άξονα) στη σύγχρονη κρίση κρατικού χρέους και της τραπεζικής δήθεν «συστημικής» κρίσης, δημιούργησε συστημικό κίνδυνο στο ελληνικό κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα, με δόλιες στοχευμένες κρατικές δράσεις για κοινωνικο-ασφαλιστική εξόντωση-γενοκτονία του ελληνικού πληθυσμού (ασφαλισμένων, συνταξιούχων, ανέργων κλπ) ως πληθυσμιακής οντότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στοχευμένη αυτή, με χρήση μνημονίων, εξόντωση -γενοκτονία πληθυσμού ευρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η εξόντωση όμως αυτή ως μορφή γενοκτονίας μέρους ελληνικού πληθυσμού έρχεται σε αντίθεση με Διεθνείς Συμβάσεις και Ευρωπαϊκά Συντάγματα, όπως το Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 5, 21 και 22), που προστατεύουν το σύγχρονο κοινωνικο-ασφαλσιστικό σύστημα και νομικά δέσμευαν κατά τη λήψη αποφάσεών τους τα ανωτέρω όργανα κρατών, Γερμανίας, Γαλλίας, Ελλάδος, της ΕΕ και διεθνών οργανισμών, όπως του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, και υπαγόρευαν σ΄ αυτά να μη παραβιάσουν τουλάχιστον τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις με οιοδήποτε τρόπο, καθώς αυτές αποσκοπούν στην προστασία πληθυσμού.

Η στοχευμένη κοινωνικο-ασφαλιστική εξόντωση-γενοκτονία ελληνικού πληθυσμού, ως εθνική οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργοποιεί πλέον τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 6 παρ γ και 7 παρ 1 γ-2β, 25 παρ 1 α,β,γ του             Ν 3003/8-4-2002 (ΦΕΚ Α 75) για τα εγκλήματα εξόντωσης-γενοκτονίας, έστω και με τη μορφή απόπειρας ή και συνδρομής, αρμοδιότητας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, για εξόντωση-γενοκτονία πληθυσμού στην Ευρωζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υλοποίηση του 1ου και 2ου Μνημονίου στην Ελλάδα στοχεύει και υλοποιεί ολοκληρωτικά την κοινωνικο-ασφαλιστική εξόντωση-γενοκτονία των Ελλήνων, ως εθνική οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ότι αυτό συνεπάγεται, με την υποχρεωτική (νομικίστικη) αρπαγή των αποθεματικών κεφαλαίων των Ελληνικών Ασφαλιστικών Ταμείων από την Τράπεζα της Ελλάδος και το αναγκαστικό «κούρεμα» τους. Έτσι μεθοδικά δημιούργησαν τα παραπάνω όργανα των Μνημονίων εν γνώσει τους δολίως:                                                                          α) συνθήκες ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν την φυσική καταστροφή των Ελλήνων ασφαλισμένων εν όλω ή εν μέρει, ως στοχευμένης εθνικής οντότητας και                                                                                                                                           β) συνθήκες ζωής στέρησης πρόσβασης σε τροφή και φάρμακα, υπολογισμένες να επιφέρουν την καταστροφή μέρους του ελληνικού πληθυσμού.

Όλοι οι παράγοντες και οι εκτελεστές των Μνημονίων αρχηγοί κρατών μελών ΕΕ, υπεύθυνοι ΕΚΤ και ΔΝΤ, έλληνες πρωθυπουργοί, υπουργοί και βουλευτές γνώριζαν ότι όφειλαν να προστατέψουν το κοινωνικο ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα βάσει των ειδικών Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Προστασίας, που επικυρώθηκαν από τα κράτη μέλη τους και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Οι Διεθνείς Συμφωνίες-Συμβάσεις που κυρώθηκαν με νόμους στην Ελλάδα ήσαν μεταξύ άλλων οι εξής:

α) Ν. 3251/2-6-55 (ΦΕΚ Α’140). Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 102 Διεθνούς Συμβάσεως αφορώσης ” τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφαλείας”,

β) Ν. 4159/25-4-1961. Περί κυρώσεως της Προσωρινής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας στο Παρίσι αφορώσης εις τα συστήματα κοινωνικής ασφαλείας, τα σχετικά με το γήρας, την αναπηρίαν και τους επιζώντας και του προσηρτημένου πρωτοκόλλου (ΦΕΚ Α’ 69),

γ) Ν. 4161 της /24-4-1961 Περί κυρώσεως της Προσωρινής – Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αφορώσης την Κοινωνική Ασφάλεια εξαιρουμένων των τομέων του γήρατος, της αναπηρίας και των επιζώντων και του προσηρτημένου αυτή Πρωτοκόλλου (ΦΕΚ Α’ 68),

δ) ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης με τους Ν 1426/1984 (ΦΕΚ Α 32 ) και Ν 2595/1998, που αποτελεί συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) (ΝΔ 53/1974),

ε) το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα του ανθρώπου που κυρώθηκε με το Ν 1532/1985,

στ) ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας που κυρώθηκε με το Ν. 1136/13-3-1981 (ΦΕΚ Α 61), κλπ.

Όλα αυτά τα Διεθνή Νομικά Κείμενα δέσμευαν και δεσμεύουν ακόμα την κάθε Μέρκελ και Λαγκάρντ, τα κράτη της ΕΕ και το ΔΝΤ ως διεθνή οργανισμό καθώς επίσης τους έλληνες πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές και Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή περιουσίας των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων.                                         Παρ΄ όλα αυτά προχώρησαν σε Μνημόνια κατά του Ελληνικού Κοινωνικού Συστήματος Ασφάλισης που ήτο υπό κατάρρευση μέχρι τον 6/2011 και μάλιστα με έξωθεν απειλές (κατά τις εκλογές του 2012) κατά του Ελληνικού Λαού.

Οι διεθνείς ευθύνες τους υπάρχουν και παραμένουν για τη συστηματική παραβίαση των διεθνών συνθηκών για την κοινωνική προστασία πληθυσμού, μαζί με τους συνεργούς τους, πρωθυπουργούς, υπουργούς και βουλευτές στην Ελλάδα (ηγεσίες εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας), με το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης να βρίσκεται σε κατάρρευση.

Ιωάννης Σακκάς, Πρώην Εισαγγελέας

 

Advertisements

One thought on “Η ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ!

 1. Συμφωνώ απόλυτα με τις απόψεις του κ. Εισαγγελέα. Πιστεύω ότι, υπό το πρίσμα αυτό θα πρέπει να γίνει και μία κίνηση νομικών, για την ποινική δίωξη όλων αυτών που μας έφεραν στη θέση αυτή, Δεν έγινε από αμέλεια, αλλά με συγκεκριμένο σχέδιο και σκοπό. Καταγράφω το σύντομο ιστορικό της τακτικής αυτής:
  Το 1986, τροποποιήθηκε το Σύνταγμα, με σκοπό η εκάστοτε κυβερνώσα πλειοψηφία, να μην ελέγχεται από τις άλλες κρατικές λειτουργίες. Η αποφυγή του πολιτικού ελέγχου έγινε με την κατάργηση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θεμέλιο της Δημοκρατίας είναι η διάκριση των Εξουσιών. Σήμερα αυτή έχει συρρικνωθεί σε απαράδεκτο βαθμό.
  Στη συνέχεια, είχαμε την αδιαφορία για την κατάρτιση ενός συγκροτημένου αναπτυξιακού προγράμματος. Δεν υπήρξε καμία μελέτη για τους τομείς της οικονομίας, που η χώρα μας θα μπορούσε να αναπτύξει και να στηριχθεί πάνω τους. Η επιστημονική έρευνα και η παιδεία αφέθηκαν χωρίς πόρους και χωρίς σχεδιασμό.
  Με την αλόγιστη χορήγηση ψεύτικων ελπίδων για κρατικοποιήσεις, οδηγήθηκε η χώρα στην πλήρη αποβιομηχάνιση της χώρας και την δημιουργία προβληματικών επιχειρήσεων, που τέθηκαν υπό κομματικό έλεγχο. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, που είχε ως υποτιθέμενο σκοπό την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων. Στην ουσία, σκοπός ήταν η συστηματική εξαθλίωση επιχειρήσεων, που εκποιήθηκαν, αντί πινακίου φακής, στα νέα τζάκια ή σε επιχειρηματίες που λάδωναν καλύτερα. Ως «εξυγιαντές» διορίστηκαν κομματικά στελέχη, με παχυλούς μισθούς, που οδήγησαν στην καταστροφή μεγάλο κομμάτι της ντόπιας βιομηχανικής παραγωγής και στην ανεργία χιλιάδες εργάτες.
  Η Κοινωνική Ασφάλιση καταχρεώθηκε, με αλόγιστες παροχές, χωρίς να υπάρξουν προηγουμένως αναλογιστικές μελέτες. Παράλληλα καταληστεύθηκαν τα αποθεματικά των ταμείων, που είχαν συγκεντρωθεί από την τίμια εργασία των ασφαλισμένων και λεηλατήθηκε η περιουσία τους, για να ενισχυθεί η φούσκα του Χρηματιστηρίου.
  Επιτράπηκε σε δήθεν επενδυτές να μαζέψουν όλο το υστέρημα του λαού, δίνοντας σωρηδόν άδειες στους επιχειρηματίες, για αυξήσεις κεφαλαίων και εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο. Παραπλανήσανε ασύστολα τον λαό, διαφημίζοντας τις «ευκαιρίες» που δίνονται για κέρδη και επενδύσεις. Οι «επιχειρηματίες» μάζεψαν, με τις ευλογίες τους, τις καταθέσεις όλου του κοσμάκη, χωρίς όμως να τις επενδύσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Απλώς μεταφέρανε το χρήμα σε τράπεζες του εξωτερικού, στερώντας και την αγορά από αυτό και εκμηδενίζοντας την ρευστότητα των τραπεζών και την δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν την ντόπια αγορά και παραγωγή. Φυσικά, κανένας έλεγχος δεν έγινε στις επιχειρήσεις αυτές, ώστε να διαπιστωθεί πώς διαχειρίστηκαν τα χρήματα του κοσμάκη και να ζητηθούν πίσω όσα γίνανε κότερα και ελβετικές καταθέσεις και να πάνε φυλακή οι καταχραστές. Αλλά πώς να ελέγξεις τον «εθνικό προμηθευτή», τον «εθνικό εργολάβο» και τον «εθνικό εκδότη» που ελέγχουν εφημερίδες και κανάλια και τους έχουν εξαγοράσει όλους;
  Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε και πάλι στο πόσο ζημιώθηκε η χώρα με τις ληστρικές συμβάσεις δημοσίων έργων και προμηθειών. Και δεν μας πείθουν ότι υπάρχει η παραμικρή πρόθεση να τιμωρήσουν εαυτούς για τα συνεχή αυτά εγκλήματα ούτε και να επιστρέψουν τον πλούτο που λεηλατήσανε.
  Δεν μας πείθουν ότι, αγωνίζονται για την αλλαγή της χώρας και την πάταξη της διαφθοράς. Συνεχίζουν να πριμοδοτούν τον κομματισμό και να επιβραβεύουν όχι τους ικανούς και άξιους, αλλά τα πιστά κομματόσκυλά τους.
  Γιατί δεν αποκλείσανε τη SIEMENS και όλες τις επιχειρήσεις που λυμάνθηκαν το δημόσιο χρήμα, από κάθε συναλλαγή με όλον τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κοινωφελών παροχών (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια κ.λπ.).
  Γιατί δεν επικηρύσσουν τον Χριστοφοράκο και τα μέλη της οικογενείας του, που ανενόχλητοι εξακολουθούν να απολαμβάνουν τα αργύρια της προδοσίας; Μικρότερο κακό έκανε ο Χριστοφοράκος από την 17 ΝΟΕΜΒΡΗ και τις άλλες τρομοκρατικές ή ληστρικές συμμορίες;
  Πρέπει να ψηφισθεί νόμος με τον οποίο, αντί αμνηστίας, να δίνεται το δικαίωμα σε όσους ζημίωσαν την πατρίδα μας και λήστεψαν τις καταθέσεις μέσω Χρηματιστηρίου, να επιστρέψουν τα κλοπιμαία, εντός εξαμήνου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να απειλείται η ισόβια κάθειρξη των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους και η δήμευση των περιουσιών τους. Η διάταξη αυτή είναι νόμιμη, διότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά αφορά σε πράξεις ή παραλείψεις που πρέπει να γίνουν μετά την ψήφιση του νόμου.
  Επίσης, νόμος με τον οποίο να είναι απαράγραπτα τα αδικήματα σε βάρος της δημόσιας περιουσίας και οι ποινές που θα προβλέπονται να είναι τα ισόβια καταναγκαστικά έργα και η δήμευση της περιουσίας των καταχραστών και των οικογενειών τους. Όταν τόσο βάναυσα ληστεύεται ο πλούτος μιας χώρας και οδηγείται ο λαός της στην εξαχρείωση και εξαθλίωση, πρόκειται για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και το αξιόποινό του δεν παραγράφεται, σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
  Θα πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους το άρθρο 120 παρ. 2, 3 και 4 του Συντάγματος: «2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
  3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
  4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.».
  Από την διάταξη αυτή, που αποτελεί τους ακρογωνιαίο λίθο του πολιτεύματος, συνάγονται τα εξής:
  1. Ο σεβασμός προς το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία αποτελούν υποχρέωση όλων μας και δεν επαφίενται απλώς στον πατριωτισμό των Ελλήνων.
  2. Ο σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας δεν αποδοκιμάζεται όταν γίνεται μόνο με τη βία (πραξικόπημα, ξένη εισβολή), αλλά με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και μετά από ελεύθερες εκλογές. Χωρίς καμία αμφιβολία υπάρχει σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας, όταν οι αιρετοί άρχοντες, αλλά και όσοι κατά καιρούς αναλαμβάνουν δοτά από την Κυβέρνηση δημόσια αξιώματα, απομυζούν το δημόσιο πλούτο με δόλιο τρόπο.
  3. Όσοι, λοιπόν, σφετερίσθηκαν την εξουσία που τους απένειμε ο λαός, για δικό τους ιδιοτελή σκοπό ή με σκοπό να ωφελήσουν παρανόμως τρίτους (εκλογική πελατεία, ξένες τράπεζες, ξένους εντολείς τους), έχουν ποινικές και αστικές ευθύνες, που δεν παραγράφονται ούτε όταν παραδίδουν την εξουσία σε άλλο κόμμα, όταν το τελευταίο συνεχίζει την ίδια πρακτική.
  Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όλα τα κόμματα άσκησαν τις εξουσίες που τους παρέχει το Σύνταγμα, από το 1986 και μετά, με σκοπό όχι για να διασφαλίσουν τη λαϊκή κυριαρχία και να εξυπηρετήσουν το κοινό συμφέρον, αλλά για να διατηρηθούν στην εξουσία και στην πολιτική, με κάθε τρόπο. Κάτι τέτοιο ομολόγησε και ο Πάγκαλος σε πρόσφατη τηλεοπτική παρουσία του. Η ομολογία του αυτή ενείχε και παραδοχή κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, σύμφωνα με τις παραπάνω συνταγματικές διατάξεις.
  Δεν υπάρχει κανένα κώλυμα στην κίνηση μιας τέτοιας ποινικής δίωξης από το άρθρο 86 του Συντάγματος. Αυτό προϋποθέτει την ομαλή διαχείριση της εξουσίας που δίνει η λαϊκή εντολή και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνη με τα όσα ορίζουν οι θεμελιώδεις διατάξεις του συντάγματος, που αφορούν στην προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών (=λαϊκής κυριαρχίας, ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και εμφανή διάκριση εξουσιών).
  Οι σκέψεις μου αυτές είναι γεγονός ότι γράφονται εν θερμώ. Θα παρακαλούσα, αν είναι εφικτό, να γίνουν αντικείμενο κριτικής.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s